טלפון חשמלאי פור יו

לחשמלאי 24 שעות חייגו:
050-800-4096

מחירון חשמלאים

התקשרו אלינו
050-800-4096

לקוחות ממליצים

מחירון חשמלאים

ביקור חשמלאי

איתור תקלה

הזזת נקודת חשמל

החלפת שקע

בדיקת הארקה

150-250 ₪

350-450 ₪

300-400 ₪

250-350 ₪

300-400 ₪

סרטון תדמית

מחירון חשמלאים

המחירון הבא מציג את טווח המחירים עבור עבודות חשמל שונות ברחבי הארץ. הוא מייצג את מחירי העבודה אשר מורכבים מעלויות שונות ובהן הגעת החשמלאי, עלויות חומרים וביצוע העבודה. טווח המחירים נובע מההבדלים בין העבודה שעשויה להתבצע במקום ואנו ממליצים תמיד לבקש הצעת מחיר כבר בתחילת הדרך.

ביקור חשמלאי

המחיר מתייחס לביקור חשמלאי בשעות העבודה הרגילות

150-250 ₪

מחיר עבודות חשמלאי בעבודות בלוח החשמל

איתור תקלה

המחיר מתייחס רק לאיתור התקלה ויש לבקש הצעה נפרדת לתיקון.

350-450 ₪

התקנת לוח חדפאזי

המחיר מתייחס לעלות החשמלאי בלבד, ללא עלות ביקורת חברת חשמל. המחיר מיועד ללוח חשמל בעל מפסק ראשי ו-10 מאמ"תים.

1500-1700 ₪

התקנת לוח תלתפאזי

המחיר מתייחס לעלות החשמלאי בלבד, ללא עלות ביקורת חברת חשמל. המחיר מיועד ללוח חשמל תלת פאזי בעל מפסק ראשי ו-10 מאמ"תים.

2500-2700 ₪

החלפת מפסק הזרם הראשי

המחיר מתייחס למערכת חד פאזית. יש לבקש הצעה בנפרד למערכת תלת פאזית.

350-450 ₪

החלפת ממסר פחת

המחיר מתייחס למערכת חד פאזית.

350-450 ₪

החלפת פקק (מאמ"ת)

המחיר כולל את עלות הפקק.

250-350 ₪

תיקון מגעים בלוח החשמל

המחיר מתייחס לתיקון המגעים שיכולים לפגוע במערכת החשמל ולהוות סכנה למבנה ויושביו.

250-350 ₪

התקנת שעון שבת

המחיר מתייחס להתקנת שעון אנלוגי ללא שליטה מרחוק.

400-500 ₪

התקנת והוספת נקודות חשמל

התקנת נקודה שאינה דורשת חציבה

מתייחס לנקודת חשמל חדפאזית וחיווט שאינו עולה על 5 מטרים.

300-500 ₪

התקנת נקודה כולל חציבה

מתייחס לנקודת חשמל חדפאזית וחיווט שאינו עולה על 5 מטרים.

500-700 ₪

הזזת נקודת חשמל

מתייחס להזזת נקודה קיימת ללא חציבה ועד למרחק של 3 מטרים.

300-400 ₪

התקנת נקודה למזגן

המחיר כולל חיווט בלוח החשמל, התקנת מאמ"ת למזגן, התקנת מפסק ושקע כוח. המחיר אינו כולל עבודות חציבה.

500-700 ₪

התקנת שקעים ומפסקים

החלפת שקע

המחיר מתייחס לשקע חשמל חד פאזי.

250-350 ₪

החלפת מפסק

המחיר כולל עלות מפסק יחיד או כפול.

300-400 ₪

החלפת מפסק לתריס חשמלי

המחיר כולל את עלות המפסק.

300-400 ₪

החלפת מפסק או שקע מוגן מים

המחיר כולל עלות מפסק יחיד או כפול.

250-350 ₪

החלפת מפסק לדוד

המחיר כולל עלות מפסק סטנדרטי.

250-350 ₪

התקנת דימר

המחיר כולל עלות מפסק דימר סטנדרטי.

300-400 ₪

התקנת גופי תאורה

התקנת נקודת תאורה

המחיר כולל חציבה עד 3 מטרים.

300-500 ₪

התקנת גוף תאורה

המחיר אינו כולל התקנת נקודת חשמל.

250-350 ₪

התקנת ספוט

המחיר מתייחס להתקנה בלבד ללא עלות הביקור.

250-350 ₪

עבודות חשמל נוספות

בדיקת הארקה

המחיר כולל את עלות הביקור.

300-400 ₪

התקנת טיימר לדוד

המחיר כולל עלות טיימר אנלוגי.

350-450 ₪

התקנת מאוורר תקרה

המחיר מתייחס לעלות העבודה בלבד ללא מאוורר תקרה.

250-450 ₪

דילוג לתוכן